Gå til sidens hovedinnhold

Høyre støtter landbrukets egen klimaplan

Klimakur 2030 mener at vi må kutte i forbruket at rødt kjøtt for å nå klimamålene. Det mener Høyres Landbruksnettverk blir for snevert og vi støtter landbrukets egen klimaplan om å redusere klimautslippene frem mot 2030.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den planen inkluderer ikke kutt i kjøttproduksjonen, utover de gjeldende kostholdsrådene i Norge.

Å bare gå på rødt kjøtt når det gjelder klimakutt i landbruket, det blir for snevert, slik vi ser det. Landbruket har satt seg selv i førersetet, og de er den første næringen som har inngått en avtale med regjeringen, og kommet med klimakutt tilsvarende fem millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

I løpet av de siste månedene er jeg blitt mer og mer imponert over landbruket selv, som ufortjent har fått et rykte som klimaversting, noe klimaplanen som Bondelaget og Småbrukarlaget har kommet med motbeviser.

Klimakur 2030 er en rapport som har skapt engasjement, også innad i de politiske partiene.

Der skisserer man, blant annet, ett kostholdstiltak der man kan kutte veldig mye på at man reduserer hvor mye kjøtt folk spiser. Vi tror ikke det er riktig vei å gå. Den veien landbruket selv viser er forbilledlig, vi trenger ikke som politikere å gå inn å overstyre på dette.

Hvis næringa ikke hadde vært så fremoverlent som de er, så hadde vi kanskje måttet gå inn å styre mer, men det er et stort klimaengasjement i landbruksorganisasjonene. Derfor mener vi at vi som politikere kan ikke kommer ovenfra og ned og skissere et kutt.

Vi er redd det vil gi enorme konsekvenser dersom en skulle føre en politikk som bidrar til at mellom 6500–9000 bondeårsverk blir lagt ned, at ti prosent av arealene gror igjen og at ammeku-produksjonen reduseres med 70 prosent.

Dersom markedet ønsker et annet kosthold er det opp til hver av oss som forbrukere, men vi er stolte av de landbruksproduktene og det kjøttet vi produserer i Norge. Det er faktisk så å si antibiotikafritt, så vi må ikke komme i den situasjonen at vi må importere det meste fra utlandet. Vi mener landbruket selv har kommet med alternative forslag som er bedre enn de som foreslås i Klimakur 2030.

Kommentarer til denne saken