Høyre vil sette opp modulskole på Ski øst – kapasiteten på Ski skole er sprengt, kan sette stopper for utbygging i Ski sentrum

Anne Kristine Linnestad og Høyre er bekymret for at den sprengte kapasiteten på Ski skole skal stoppe utbyggingen i Ski sentrum, og foreslår å sette opp en midlertidig modulskole på Ski øst.