Lola Stormorken er valgt til leder i Nordre Follo Senior Høyre

I GANG: Det nye styret i Nordre Follo Senior Høyre. Berit Rødsand og Gudmund Nyrud var ikke tilstede da bildet ble tatt.

I GANG: Det nye styret i Nordre Follo Senior Høyre. Berit Rødsand og Gudmund Nyrud var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det ble en historisk dag for Oppegård Senior Høyre (OSH) og Ski Senior Høyre (SSH) 6. november 2018. Begge foreningene opphørte å eksistere som selvstendige foreninger på sine ordinære årsmøter, for så å gå sammen til Nordre Follo Senior Høyre (NFSH) umiddelbart etterpå i et stiftelsemøte.

DEL

OPPEGÅRD/SKI: Stiftelsemøtet hadde samlet over 30 deltakere fra de to foreningene

Den nye lederen har erfaring som leder i OSH i to år og har sittet i styret i OSH og Oppegård Høyre (OH). Hun har kommunestyre-erfaring fra to perioder og har vært vararepresentant i fire perioder. Hun sitter fremdeles i råd og utvalg i Oppegård kommune.

Bjørn-Erik Torp fra Ski ble valgt som nestleder. Han har vært leder i SSH i fem år og har representert SSH i Akershus Senior Høyre.

De andre styremedlemmer og vara alle med lang erfaring i politisk virksomhet er:

Jostein Nyhammer, Ski,

Berit Rødsand, Ski,

Astrid Therese Aune, Oppegård

Bjørn Gran, Oppegård.

Varamedlemmer er:

Gudmund Nyrud, Ski

Harald Osmundsen, Oppegård.Artikkeltags