Høyreregjeringen struper Ås kommunes økonomi

ENGASJERT I SAKEN: Edvin Søvik, gruppeleder Ås Arbeiderparti, har sendt oss dette innlegget. Er du enig eller uenig? Gå inn på oblad.no/debatt og skriv det du tenker.

ENGASJERT I SAKEN: Edvin Søvik, gruppeleder Ås Arbeiderparti, har sendt oss dette innlegget. Er du enig eller uenig? Gå inn på oblad.no/debatt og skriv det du tenker. Foto:

Av
DEL

Meninger7. oktober la finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Forslaget er dårlig nytt for Ås. Veksten i de frie inntektene er lavere enn lønns- og prisvekst. I sum betyr derfor høyreregjeringens forslag til statsbudsjett en innstramming for Ås kommune.

Det gjør en krevende økonomisk situasjon for Ås kommune, enda mer krevende. Høyreregjeringen lemper ekstra millioner over på Ås kommune, ved å ikke bevilge nok midler til statlige normer som bemanningsnormen i barnehagene og lærernormen i skolen. I tillegg svekker regjeringen overføringene til helse- og omsorgstjenester til funksjonshemmede, handicappede og andre som har behov for ressurskrevende tjenester i Ås, med 2 millioner i året.

Høyreregjeringens innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP-ordningen) fra 2018 fører til at mennesker som ikke har blitt avklart for arbeid eller uføretrygd mister store deler av inntekten sin. Men det fører også til at kommunens sosialhjelpsutgifter øker. Regjeringens skyver både oppfølging av kronisk syke og økonomisk ansvar over på kommunene. Endringen er knapt nok kompensert. For Ås gir det økte sosialhjelpsutgifter på 5 millioner kroner i året.

Tar vi med at regjeringen også lemper mer av utgiftene innen rusomsorgen over på kommunene, gir det minst 12,6 millioner kroner i økte årlige utgifter til Ås. Dette kommer i tillegg til allerede svake statlige overføringer til kommunene.

Arbeiderpartiet vil en annen vei. Det er behov for å styrke, ikke svekke velferden i kommunene. Derfor foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2020 å fjerne kuttene til ressurskrevende brukere, fjerne de usosiale AAP-kuttene og gi 8,7 millioner mer til Ås kommune.

Edvin Søvik, gruppeleder Ås Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags