Høyres kandidater bidrar med kunnskap og erfaring

Av
DEL

MeningerVi har allerede en kommuneplan, med en felles samfunnsdel for Nordre Follo, behandlet i begge dagens kommuner. Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være NÆR og NYSKAPENDE. Planen omtaler fire satsingsområder: Sammen for en ny kommune, trygg oppvekst, aktiv hele livet og byvekst med grønne kvaliteter

Den slår uttrykkelig fast at det er samarbeid som gjelder, for å nå de ambisiøse målene som er satt for vår nye kommune. Da blir det for dumt å bruke personkarakteristikker og morsomheter om andre allerede før valget. Nå må alle – fra alle partier – vise velgerne at de vil bidra til kommuneplanens forutsetning om samarbeid. Hva det handler om, er hva vi kan bidra med, for å søke å oppfylle kommuneplanens visjoner og mål. Dette skal behandles av det nye kommunestyret i Nordre Follo etter valget. Det er det nye persongalleriet som får oppdraget. Derfor er kommunevalget i stor grad et personvalg. Kommuneplanen bør oppfattes som en omforent plattform. Dette er ikke tiden for å lage nye mål. Bruk kommuneplanens samfunnsdel aktivt!

Det er og blir feil å bruke denne valgkampen til å diskutere kommunesammenslåingen og prosessen rundt den. Den har kommet, samme hva enkelte av oss mente om prosessen da den sto på. Ser man litt stort på det, er det vel de færreste pasienter som velger å stille diagnose og behandle seg selv. Det overlates til fagfolk. Slik kan man faktisk også se på kommunestrukturen i Norge. Den er for alvorlig og kompleks til at ytringskåte politikere skal få strø om seg med floskler. Jeg vil anta at landet fortsatt ikke er i mål med de nå pågående sammenslåingene, og regionstrukturen (fylkene) og oppgavene der, må nok også gjennom nye runder. Norge er for dyrt å drive med de modellene vi har utviklet gjennom lang tid. Vi må tåle endringer, og de kan nok fortsatt bli smertefulle.

Både Oppegård og Ski er allerede avhengige av hverandre, og det ligger for mange tidligere beslutninger som viser at dialogen måtte bli bedre. Alunskiferdeponi, beredskapssenter, motocross, felles friområder i utmark, felles kommunikasjonsutfordringer, kommunal drift og sterk vekst i begge kommuner er stikkord å arbeide videre med. Sterke og kompetente fagmiljøer kan bety gode arbeidsplasser for ressurser det vil bli stadig sterkere kamp om. Korte avstander åpner for at vi kan bli enere på de fleste områder, både barn- og oppvekst, helse- og omsorg, et aktivt næringsliv med spennende arbeidsplasser, for å nevne noe.

Kommuneplanen har sterkt fokus på FNs bærekraftsmål. Det kan her virke nødvendig å minne om mål nr 17: Samarbeide for å nå de andre målene. Dette bør være en påminnelse til alle som har sagt seg villige til å stille opp og bruke av fritiden for den nye kommunen. Da bør man ikke slenge for mye med leppa. Du får ikke godvilje tilbake fra naboen om du i første setning bruker grisete hersketeknikker, for så i neste setning å si at man ønsker deg velkommen og håpe du vil trives.

Bærekraftsmålet om samarbeid innebærer ikke bare at politikerne må samarbeide. Vi går inn i et vanskelig «landskap» i denne perioden. Stramme økonomiske rammer gir økt krav til effektivitet. Vi må løse oppgavene på nye måter og innbyggerne må bidra til å utvikle tjenestene og ta ansvar for fellesskapet.

Kommuneplanen signaliserer også en klar ambisjon om nye samarbeidsformer med innbyggerne, på tvers av partigrenser. Her ligger en ambisjon om at både velforeninger, områdegrupper, interessegrupper mm skal bli en del av beslutningsprosessene ut over bare de formaliserte kunngjøringer og høringer. Da vil politikerne få erfare at vi har en meget oppegående og kompetent befolkning, som ikke lar seg belære av populister. Og ikke minst: Det vil bli synlig gjennom god dialog at motstanden mot endringer faktisk ikke er så stor som noen gjerne vil ha det til. Gjennom god dialog vil vi også måtte erkjenne at det må konkluderes med løsninger som nok ikke vil være ønsket av alle, men det er lettere å forstå hvordan når man vet hvorfor. De som tenker bare grønt, eller er motstandere av all endring, bør huske på at «det gror ikke gress under baken på den som sitter stille».

Godt valg! Husk muligheten for kryss og slengere!

Halvor Stormoen, Solbråtan, nr. 23 på Høyres liste i Nordre Follo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags