Ski-politikerne er enige: Vil legge høyspentledning ned i jorda

I VEIEN: Høyspentledningen på Finstad er i veien for utbyggingen av Finstad skole. Nå vil politikerne se om det er mulig å grave den ned.

I VEIEN: Høyspentledningen på Finstad er i veien for utbyggingen av Finstad skole. Nå vil politikerne se om det er mulig å grave den ned. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne i Ski er enig. De vil se på mulighetene ved å legge høyspentledningen ved Finstad skole ned i bakken.

DEL

FINSTAD: På et ekstraordinært formannskapsmøte var det enighet om at høyspentledningen som går forbi Finstad skole vil by på flere problemer enn bare utbyggingen av skolen.

Ikke langt unna Finstad skole planlegger kommunen å bygge en ny ungdomsskole samt en flerbrukshall. Allerede i planleggingen av den nye ungdomsskolen har høyspentledningen blitt sett på som et problem. Politikerne vil derfor se på muligheten for å legge ledningen i jorda som en løsning på flere utfordringer.

Full enighet

Før formannskapsmøtet hadde politikerne møttes. De hadde gått sammen om å endre to av innstillingene til rådmannen, og kom også med ytterligere fire felles forslag. Å passe på at elevene ved Finstad skole skal være trygge, det var politikerne enige om.

Politikerne ble enige om følgende:

1. Finstad skole utbygges til 4-parallell skole. Utbyggingen foregår mens skolen er i drift.

2. Nordre Finstad barnehage rives, og barnehagearealet innlemmes i skolens areal.

3. Det arbeides videre med å flytte midlertidige barnehager til privat eiendom i området.

4. Det innledes forhandlinger med eier om å låne område. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen.

5. Avdeling «Marihøna», en avdeling for barn med spesielle behov skal sikres et godt tilbud i en annen permanent barnehage så raskt som mulig.

6. Ved etablering av midlertidige barnehager skal det etableres gode, simulerende uteområder.

7. Flerbrukshall for fysisk aktivitet ses i sammen med bygging av ny ungdomsskole og det samlede behovet. Det skal også vurderes sambruk for spesialrom.

8. Rådmannen bes utrede muligheter for å legge høyspentkablene i bakken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken