SKI: Ski IL Alliansen vil etablere en ni-hulls frisbeegolf bane og Follo Sykkelklubb ønsker å bygge en pumptrack-bane i Skorhaugåsen, en av de få grønne perlene i Ski.

– Vi har allerede mottatt 200.000 kroner fra ØB til opprydding og oppgradering av hinderløypa. Dette arbeidet har vi som smått begynt å se på, men i sammenheng har vi lyst til å gjøre noe mer med resten av parken. Vi fikk litt blod på tann, smiler Kari Norum, daglig leder av Ski Alliansen.

– Vår vurdering er at Ski trenger et område med mulighet for aktivitet i grønne omgivelser. Skorhaugåsen har i dag noe aktivitet, det vil utvikles videre, og vi vil etablere ny aktivitet, forklarer hun videre.

Ski IL Alliansen har vært i kontakt med Krokhol Golfklubb som også bygget Frisbee golfbanen på Oppegård. De mener at Skorhaugåsen er ett veldig egnet område.

– Både Ski VGS og Ski ungdomsskole er positive til å bidra med dugnad til Frisbeegolf banen, sier Norum fornøyd.

Kjærkommen bane

Hvordan har tilbakemeldingene på planen vært så langt?

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på at vi endelig skal rydde opp i hinderløypa. Alle skolene i Ski håper vi får til frisbeegolf. Vi håper også at vi kan få på plass benker og grillplass, sier Norum.

– Frisbeegolf er lett å vedlikeholde og kan stå i mange år. Ski Alliansehall AS og Ski IL Alliansen vil påta seg vedlikeholdet av denne banen. Ski ungdomsskole og Ski videregående skole har Frisbeegolf på timeplanen om våren. Dette er en kjærkommen bane som de kommer til å benytte. Begge skolene har sagt ja til at elevene er med på å bidra med dugnad i faget kroppsøving og at vi sammen kan skape noe nytt og spennende. Prisen på en slik bane ligger på ca. 250.000, – vi ønsker å søke midler til dette gjennom Sparebankstiftelsen og Gjensidige stiftelsen.

Oskar Kleven, leder i Follo SK, forteller de i mange år har forsøkt å få til en pumptrackbane i Ski.

Pumptrackbane

– Vi hadde over lengre tid dialog med gamle Ski kommune, så det er flott om vi nå kan få til noe sammen med Ski Alliansen, sier han.

Har dere sett dere ut noe område for banen?

– Vi har sett oss ut den gamle balløkka, som er helt gjengrodd, men vi må se det i sammenheng med resten av Skorhaugåsen sammen med kommunen.

LES OGSÅ: Denne grønne lungen blir stadig viktigere for Ski-folk: – Nå kan vi endelig ruste opp hinderløypa

– En pumptrack er en lukket runde med en serie kuler, hopp og doseringer. En pumptrack kan integreres i eksisterende terreng, og kan kombinere planlagte, bygde elementer med naturlige elementene som ligger i skogen Anlegget skal være tilgjengelig for alle, men vil samtidig kunne bli brukt til organisert trening.

Follo sykkelklubb har på sin side fått 200.000 kroner fra Sparebankstiftelsen i 2018 til pumptrack.

– Vi har søkt om utsettelse på bruk av midlene til 2021. Vi må søke ny utsettelse, det er ikke avklart om det blir godkjent eller ikke.

Klubben vil søke ytterligere støtte for å få pumptrack asfaltert.

– Med asfaltering, så vil det redusere vedlikeholdet betraktelig og Follo Sykkelklubb kan påta seg det. Hvis ikke pumptrack blir asfaltert, så er det behov for bistand til vedlikehold fra Nordre Follo Kommune, skriver klubben i sin redegjørelse til politikerne.


Lek og moro i fokus

Idretten poengterer at Skorhaugåsen fortsatt vil være et turområde for befolkningen i Ski, men da sammen med et tilbud om forskjellige aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

Karin Norum er klar på at det kreves mye for å få ryddet området.

– Det er viktig for oss å vite hvilken planer kommunen har for opprydding etter den nødvendige hugsten i Skorhaugåsen etter billeangrep. Oppryddingen må også ha en plan, avslutter hun.

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur har allerede gitt følgene tilbakemelding på idrettens forslag:

«Nordre Follo kommune er positive til at det tilrettelegges for ulike lavterskelaktiviteter i Ski idrettspark, på friarealer og i deler av Skorhaugåsen. Tiltakene kan ikke tilsidesette hensynet til natur, friluftsliv og rekreasjon, og de skal være tilgjengelig for allmennheten». Forslag til tiltak skal til politisk behandling.