Vil vite hva som skjer med denne skogen før flere trær felles

BEKYMRET: Turid Bondevik er blant dem som reagerte på hugsten rundt Østli skole,

BEKYMRET: Turid Bondevik er blant dem som reagerte på hugsten rundt Østli skole, Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Martin Enger (MDG) stiller spørsmål ved kommunens hugst. Han mener Oppegård bør ha like strenge krav til skogsdrift som Ski kommune har vedtatt.

DEL

OPPEGÅRD: Det var til mandagens kommunestyremøte at Enger hadde meldt inn spørsmålet. ØB har tidligere omtalt hugst både ved Østli og på Østre Greverud, hvor beboere er bekymret for at turområder blir rasert.

Enger viste til at innbyggere har beklaget seg over at deres nærmeste turområder er blitt, i deres øyne, rasert. Andre bekymrer seg for naturmangfoldet.

– Mange trær er felt, men mer er planlagt i nær fremtid. Vi ønsker å få klarhet i noen forhold før flere trær faller, sa Enger.

Han minnet om at skog er avanserte økosystemer som er helt avgjørende for talløse arter. Dessuten at skog er verdifulle tur- og friluftsområder.

– I en kommune med så høy befolkningstetthet er det en knapphet på arealer og forvaltningen av friluftsområder blir stadig viktigere, fremholdt han og fortsatte:

– Ved vurdering av hugstklar skog må flere hensyn tas. Vår bekymring er at frilufts- og verneinteresser prioriteres for lavt. Ski har vedtatt at «Frilufts- og verneinteresser skal være det bærende grunnlag i forvaltningen av Ski kommuneskoger som et hovedmål, og vi mener at det er viktig at vi sikrer det samme i Oppegård.

Rådmann Lars Henrik Bøhler redegjorde for hvilke vurderinger som går forut for hugst. Natur og friluftsliv, samt artsmangfold, er blant faktorene som blir hensyntatt, sa han.

Artikkeltags