Huseier på Siggerud må ut med 200 kroner i dagbøter til Ski kommune så lenge han ikke rydder på tomten sin

Taksameteret tikker og går for grunneier på Siggerud. Fra 8. oktober har Ski kommune krevd dagmulkt på 200 kroner så lenge det ikke ryddes på eiendommen.