Sigbjørn Gjelsvik (Sp) overtar som kommunal- og distriktsminister etter Bjørn Arild Gram (Sp). Ikke før han har tatt over tronen kommer en ny trussel mot naturen fra den nye kommunal og distriktministeren.

Lokalt herredømme over utbygging av strandsona. Hvordan skal det bli for økonomiskt pressede kommuner som vil tjene sårt tiltrengte penger?

Fugleliv og allemannsretten gjelder liksom ikke i SP.

Fra før av har de standpunkt i å grave opp myrer til fordel for skogbonden samt å være mot å verne gamleskogen der 60% av det biologiske mangfoldet lever.det er bare trist å lese om et regjeringsparti har distansert seg så til de grader til naturen og hva naturen gir tilbake. Dette vil de flathogge for å få opp mer skog.

Vern av skog har dessverre blitt en vits der skogeier selv kan bestemme hvilken skog eieren vil verne. Det høres flott ut med vern av skog internasjonalt, men selvfølgelig og dessverre blir den minst produktive delen valgt som vernet område.

SP vil fjerne stort sett alt av rovdyr for å tekke deres medlemmer som består av skogeiere, jegere samt bønder i distriktet.

Men når skal vi egentlig tenke på naturens behov og hva den gir tilbake?

De gikk til valg på mange fagre løfter for sine velgere. Hva har de egentlig fått til?

Er ikke vern av biomangfold en felles interresse som kommer alle innbyggerne tilgode?