Gå til sidens hovedinnhold

Hva er galt med Viken?

Mange, og spesielt sentrale senterpartipolitikere, er imot Viken. Argumentene er at det er for stort fra Halden til Hallingdal. Men er nå Viken for stor?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er den sjette største fylkeskommunen i landet i areal, til sammenligning er Hedmark og Oppland (Innlandet fylke) dobbelt så stort.

Viken har flest innbyggere. Jeg har foreløpig ikke hørt et ord om at Viken fylkeskommune har løst sine oppgaver for innbyggerne på en dårlig måte. Tvert imot så er Oslo og Viken et felles bo og arbeidsområde og har derved felles interesser.

Flinke folk ønsker ikke å jobbe i en organisasjon med så stor usikkerhet

Viken fylkeskommune har om lag 12 000 ansatte, hvorav nesten 9000 er ansatt ved de videregående skolene. Det er utrolig mange ansatte som ikke er kjent med hvordan arbeidshverdagen og arbeidsplassen deres vil se ut dersom fylkeskommunen skal oppløses. For bare noen få år siden gikk de gjennom en stor omstrukturering, med mye usikkerhet – nå kan de havne i en lignende situasjon. Da Viken fylkeskommune ble opprettet ble om lag 300 ansatte flyttet fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune. Hvor disse skal nå, etter bare to år i denne strukturen vet ingen. Vi ønsker klarhet for de ansatte sin del, som må leve i en uforutsigbar tid på arbeidsfronten.

Ingen vet hva gjennomføringen av denne symbolsaken vil koste

Skattebetalernes penger er det visst ingen problem å lefle med så lenge det er en viktig symbolsak. Vi vil i løpet prosessen få en oversikt over hva dette kan koste, skal vi tro utredningen som fylkesrådet skal komme med. Likevel vet ingen nå hva dette vil koste. Vi vet at opprettelsen av Viken kostet om lag 300 millioner. Første operative året gikk Viken med over 700 millioner i overskudd, og har tjent inn den kostnaden allerede. Opposisjonen vil ha det som et argument at staten «bare» ga om lag 50 millioner til opprettelsen, men Viken hadde selv uten disse midlene fint klart å dekke kostnadene av denne prosessen.

Med bare to operative år er det ingen som kan vite de reelle effektene av Viken

Viken har blitt styrt i et lite vakuum i all levetid. Det har lenge vært krefter som ikke ønsker at Viken skal få sette seg, nettopp i påvente av en slik prosess som nå er i gang. I tillegg har det gjennom opprettelsen av Viken vært mange fra også sosialistisk side som har vært positive, og aktive bidragsytere til prosessen.

Hvilke tjenester har blitt dårligere av Vikens opprettelse?

Fylkets funksjon er å sørge for at innbyggerne får et best mulig tilbud av de tjenester som fylket tilbyr. Vi har så langt ikke fått indikasjoner på at dette har blitt svekket på grunn av regionreformen.

Viken fylkeskommune står overfor en rekke viktige investeringsprosjekter i årene fremover. Det er vekst i antall elever og flere av de videregående skolene trenger oppgraderinger. Hva vil skje med disse viktige investeringsprosjektene dersom fylket skal oppløses? Tidligere Akershus hadde de beste resultatene med fullført og bestått. Her er det mye å hente for tidligere Østfold og Buskerud.

Kollektivtilbudet er der hvor man raskest kan se de positive effektene av Viken. Viken ga politikerne mulighet til å legge til rette for et mer helhetlig billett- og sonesystem på tvers av gamle fylkesgrenser. Fylkesrådet i Viken har vært avventende til utredning av et felles kollektivselskap samt billett- og sonesystem. Det er forventet at en oppløsning av Viken vil bety at kollektivtilbudet blir uendret og at et helhetlig billett- og sonesystem vil utgå.

Høyre er i utgangspunktet imot fylkesnivået, men siden et flertall på Stortinget er for et slikt nivå vil det være lite fornuftig å opprette tre fylkesadministrasjoner på nytt. Fylkespolitikerne burde være mer opptatt av å skaffe innbyggerne de beste tjenestene.

Gunnar Melgaard, fylkespolitiker (H), Viken

Kommentarer til denne saken