Vi opplever av såkalte byvekstavtaler fører til at det dukker opp bomstasjoner rundt en rekke norske byer. Vi kjenner godt til den som nå kommer rundt Oslo med over 50 nye bommer. Men også steder som Fredrikstad, Lillestrøm, Bergen, Drammen og Grenland opplever det samme.

Det høres veldig fint ut med byvekstavtaler, men det er i realiteten forkledde bompengeprosjekter som vi nå ser skaper mye harme hos innbyggere i Stavanger-området, Drammen og Bergen for å nevne noen av stedene.

FrP stemmer alltid i mot byvekstavtaler, for vi ser at det alltid ender opp med at bilistene må betale, og nesten alt som kommer inn i bompenger brukes på andre ting enn veier. I den nye bomringen i Oslo, går kun 7 % av det bilistene betaler inn til veier.

Nå skal vi danne en ny storkommune. Vi registrerer at Arbeiderpartiet hevder at de ikke skal innføre eiendomskatt i den nye kommunen. Det er jo i og for seg positivt. Men vil Arbeiderpartiet garantere at de ikke vil innføre byvekstavtale i Ski eller Kolbotn?

FrP vil kjempe mot både eiendomskatt og byvekstavtale. Dette er to saker vi er helt i mot, og vil ikke ha i vår nye kommune.