Det de borgerlige partiene sitt budsjettforslag foreslo var et kutt på 35 millioner kroner på ledernivå over 4 år. Vi mener fortsatt at antall ledere er for mange. Det gjør SV og gjennom de vedtakene dere har vært med på.

I det budsjettet som SV har vært med å vedta for 2023 skal det omstilles for 96 millioner kroner. I budsjettdokumentet på side 15 står det: «Det er lagt opp til en omstilling på om lag 96 millioner kroner i 2023. Dette kan bety reduserte eller endrede tjenester, og i noen tilfeller oppsigelse av medarbeider. Samlet for 2023–2026 er det totale omstillingsbehovet 422 millioner kroner»

Det første budsjettvedtaket som SV var med å vedta var en plan om at driftskostnadene i kommunene skulle reduseres fra 3,3 milliarder kroner i 2020 til 3,1 milliarder kroner i 2023. I desember 2022 var SV med på å vedta at driftskostnadene for 2023 ble på drøyt 4 milliarder kroner. Det er en kostnadsøkning på 900 millioner kroner.

I budsjettvedtaket for planperioden 2020 til 2023 skulle det spares 440 millioner kroner. Det var om lag 4.700 ansatt i kommunen 01.01.2020 og dette tallet skulle reduseres gjennom omstilling i planperioden.

Faktum er at i dag er det om lag 5.000 ansatte i kommunen.

I motsetning til SV vil vi i Høyre vil ikke innføre eiendomsskatt. Vi mener dette er en svært usosial skatt. Med en reallønnsnedgang i år på 3,4 % vil en eiendomsskatt legge en ytterligere byrde til vanlige folks privatøkonomi. Denne byrden mener altså SV er helt innafor å pålegge innbyggere i Nordre Follo kommune.

I de borgerlige partiene sine budsjettforslag har alle våre sårt tiltrengte sykehjemsplasser blitt bevart. Vi har klart å prioritere de eldre i hvert budsjett. Dette i motsetning til de vedtakene SV har vært med på. Det er faktisk ikke godt nok og stå i debatt etter debatt, nå i valgkampen, og bli berørt av alle de vonde historiene vi blir fortalt. Historiene er faktisk en konsekvens av den politikken som SV har vært med på å vedta.

Bjørn A. Kløvstad

Listekandidat # 2 for Nordre Follo Høyre.