Gangbroen til Hvervenbukta er stengt

Alternativ ruter: Gul linje markerer gående og syklende. Blå linje er kun for syklende, grønn linje er for gående. Rød linje = stengt.

Alternativ ruter: Gul linje markerer gående og syklende. Blå linje er kun for syklende, grønn linje er for gående. Rød linje = stengt.

Artikkelen er over 2 år gammel

Gangveien mellom Hvervenbukta og gangbroa over E18 er stengt frem til nyttår.

DEL

OPPEGÅRD: Vann- og avløpsetaten i Oslo samarbeider med Oppegård om å legge nye vann- og avløpsledninger. Det er skiltet alternative ruter for syklende og gående.

Fra 18. april og frem til 31. desember 2017 vil gangveien mellom broa over E18 og ned til Hvervenbukta være stengt. Oslo kommune legger nye vann- og avløpsledninger i samarbeid med Oppegård. Gravingen er også tilknyttet det fremtidige vann- og avløpsanlegget på Svartskog, opplyser kommunen.

Overingeniør Ersin Coskun fra Vann- og avløpsetaten i Oslo og prosjektleder Morten Andersen fra Askim Entreprenør ber folk vise respekt og forståelse for at vi må stenge gang- og sykkelveien.

De forteller at i anleggsperioden vil anleggsmaskiner kjøre opp og ned, og veien vil i perioder ha åpne grøfter når rør og koblinger skal monteres.

Videre forteller Coskun at Oslo kommune sammen med Oppegård kommune og Askim Entreprenør setter strenge krav til sikkerhet i og utenfor arbeidstiden. Ingen ønsker unødige ulykker.

Oslo kommune har i samarbeid med Oppegård kommune skiltet alternative ruter til og fra Hvervenbukta (Ljansbruveien / Gamle Mossevei). På oversiktskartet ser du hvor du kan gå eller sykle i denne perioden.

Artikkeltags