Hvis du ikke kan lade elbilen hjemme – da blir det dyrt: – Et gjennomgående trekk er at elbilkjøpere får for dårlig informasjon om lading og andre viktige sider ved det å ha elbil

Av

Men lading fra vanlig stikkontakt er ikke lov.