Etter to år med annerledes-skole sitter fortsatt mange elever igjen med mye tapt læring, og mange barn mangler aktivitetstilbud i sommer. Derfor foreslo Høyre å videreføre midlene vi ga til sommerskole-tilbud i kommunene i krisepakken som ble behandlet i januar. Det stemte regjeringen og SV ned, og det har gjort at mange kommuner ikke har råd til å arrangere sommerskole, eller måtte ha et redusert tilbud i år. Nordre Follo har ikke arrangert sommerskole i år.

I snart to år har pandemien rammet barn og unge hardt. Hjemmeskole og karantene har ført til at mange har mistet alt for mange faglige og sosiale møteplasser. Da må svaret vårt være flere tiltak som sommerskole, ikke færre.

Vi vet at små kunnskapshull på sikt kan vokse seg store og føre til at færre fullfører skolegangen. Skolene og kommunene må få mulighet til å gjennomføre nødvendige tiltak for å ta igjen tapt læring i tiden som kommer. Derfor foreslo Høyre 340 millioner kroner til sommerskole og tetting av kunnskapshull i krisepakken. Det sa dessverre regjeringspartiene og SV nei til.

Skole-Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men vi vet at de fleste elevene lærer mindre på hjemmeskole. Mange vil sitte igjen med kunnskapshull. Det kan vi ikke akseptere. Derfor ville vi bruke penger på å gjenta suksessen fra 2021 med øremerkede midler til sommerskole.

Da dette ble arrangert i Nordre Follo i fjor, var pågangen så stor at nettsiden for påmeldingen kollapset. Det sier litt om interessen for gratis sommerskole.

Nordre Follo fikk i 2021 7.5 millioner til sommerskole for barna våre. Pengene kommunen ble tildelt skulle øremerkes sommerskole og i alt ble det brukt 4 millioner til formålet. Det betyr at det var et underforbruk på 3.5 millioner. Evalueringen av sommerskole 2021 var god og med stort sett veldig positive tilbakemeldinger fra foreldre og barn.

I 2021 brukte Høyre i regjering 500 millioner kroner på et utvidet sommerskoletilbud. Dette ga hele 228 kommuner mulighet til å nå ut til enda flere elever som trengte ekstra faglig og sosial læring. Vi er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville gi kommunene denne muligheten også i 2022.

Det er først og fremst veldig synd for elevene at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke videreførte vår støtte til sommerskolene. I fjor bidro det til sosiale aktiviteter med faglig innhold i over 200 kommuner, noe som gjorde at mange barn kunne ta igjen tapt læring og oppleve spennende sommeraktiviteter. Nordre Follo Høyre vil jobbe for at sommerskolen igjen kommer som et gratis kommunalt tilbud for kommunens barn og unge, og vil derfor jobbe for at det settes av midler til dette i neste Økonomi og handlingsplan.