Gå til sidens hovedinnhold

Hvor blir det av krisepakken til kommunene?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ås kommune har utarbeida et korona-regnskap i forbindelse med epidemien. Oversikten kunne ikke vært mer tydelig. Bare knapt halvparten av kommunens ekstra utgifter på 40 millioner er dekt av staten.

Koronaregnskapet kommer fram i 2. tertialrapport som skal politisk behandles i Ås kommune i oktober. Regnskapet tydeliggjør det flere partier har påpekt lenge: Kommunens ekstra koronautgifter gjennom smittetiltak i helse, eldreomsorg, skole, barnehager og økte sosialhjelpsutgifter er betydelige. Rådmannen forventer at de ekstra koronautgiftene blir cirka 40 millioner. Rundt 20 millioner høyere enn det storting og regjering til nå har kompensert kommunen med. Det er kritisk og alvorlig.

Milliardene har sittet løst fra storting og regjering til andre samfunnssektorer som har slitt med virkningene av korona-epidemien. Men til kommunene har man holdt igjen. Nå er det på tide å snu den kursen. Hvis ikke kan konsekvensene bli kommunale velferdskutt, som vi vil slite med i mange år framover.

Ås kommunes økonomiske situasjon er det skrevet mye og debattert mye om. Vi skal ikke ta hele den debatten her. Men det paradoksale er at kommunens underskudd kunne vært 20 millioner mindre. Nesten halvert. Dersom regjeringen hadde kompensert Ås kommune fullt ut. Og i denne situasjonen er det viktig å vite snarest mulig hva vi har å forholde oss til av økonomisk kompensasjon, slik at vi kan gi forutsigbart tjenestetilbud til våre innbyggere.

Storting og regjering må derfor komme på banen nå. Og det haster. Det trengs en skikkelig krisepakke til kommunene.

Edvin Søvik, gruppeleder Ås Arbeiderparti, Odd Vangen, gruppeleder Ås Senterparti, Martin Løken, gruppeleder Miljøpartiet de Grønne Ås, Maria-Therese Jensen, gruppeleder Ås Venstre og Morten Anker, gruppeleder Ås Rødt

Kommentarer til denne saken