Konglestien Avlastningssenter ble åpnet 1992 med gode uteområder og turmuligheter. Jeg deltok i byggekomiteen for å påse at barn og voksne med funksjonshemninger ble ivaretatt. Kommunen tok Ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede (1991) på alvor og utviklet gode tjenester.

Nå legges Konglestien Avlastningssenter og Lysnetoppen i Ski ned og erstattes av tilbud på Bjørkås sykehjem. Det kan bygges om til å bli funksjonelt innvendig. Men det er lite plass for utelek og aktiviteter på baksiden av institusjonen, ikke tilgang til turområder i nærheten, trafikkert og bratt bakke ned til Skiveien, lite egnet for rullestol. Ut på tur, vil bety bruk av bil, og færre turer.

Konglestien ble bygd for 1800 avlastningsdøgn pr. år, og gir god avlastning for mange familier. Større enheter, som Bjørkås sykehjem, egner seg ikke for alle.

Avlastningsbehovet vil påvirkes av om kommunen har planlagt boliger for voksne med funksjonshemninger, som har ønske om og behov for å flytte ut fra barndomshjemmet. Blir de boende hos foreldrene på overtid, øker behovet for avlastning.

Har politikerne blitt presentert for kvalitetsvurderinger og avlastningsbehov i de neste 5–10 årene?

Politikerne vedtok større barnehager, mindre plass til hvert enkelt barn og flere barn for hver voksen. Dagens regler for areal og støy tøyes i og med dette vedtaket.

Noen barn tåler sild i tønne-livet, andre trenger mer plass. Barn er ulike, noen sliter med å finne sin sosiale plass, kan være utrygge, ha kognitive eller fysiske utfordringer eller krever plass for rullestol. Er det tatt høyde for dette? Dersom enkelte barns spesielle behov ikke fanges opp i barnehagen, kan de forsterkes og følge med til skolen.

Tilbys barn pedagogikk eller oppbevaring? Orker fagfolk over tid å jobbe i store barnehager med mindre tid for hvert enkelt barn? Lønnsomhet på kort eller lang sikt? Har politikerne nøye vurdert om dette vedtaket er skadelig for barns utvikling?

Politikerne i Nordre Follo har bevilget 35–50 mill. til Kolbotn Sentrum for å oppgradere til «Attraktivt tettsted med urbane kvaliteter» (og 80 mill. til Ski). Hvor fancy må det være – med bl.a. undervannsbelyst brygge? Gir det bedre livskvalitet? Har ikke vår kommune en anstrengt økonomi? Hvilke tilbud og tjenester må avvikles og stillinger stå ubesatte for finansiering? På bekostning av de svakest stilte?

Ut fra de tre vedtakene bør det stilles spørsmål om prosessene har vært gode nok og om politikernes prioriteringer.

Det praktiseres «fullført saksbehandling», som betyr at forslag til vedtak presenteres slik at de folkevalgte godkjenner eller forkaster forslag. Dette gir lite rom for å se alternativer der det trengs dybdekunnskap.