Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan slår statsbudsjettet ut for pensjonistene i 2020?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har finjustert statsbudsjettet med de siste 200 millionene. Nå er det klart for behandling i Stortinget frem mot jul. Av et totalforbruk på nesten 1.443 milliarder kroner vil 516 milliarder gå til trygder og pensjoner. Regjeringen fremmer ikke forslag om å fjerne underreguleringen av pensjonistenes pensjoner. Den skal fortsette akkurat så urettferdig som i de foregående 9 årene siden 2011. For lønnsmottakerne forventer Finansdepartementet at vårens lønnsoppgjør vil gi økt reallønnsvekst fordi lønnsveksten blir høyere og prisveksten lavere enn i inneværende år.

For pensjonistene forventer ikke Finansdepartementet noe som helst. For ved brudd på likhetsprinsippet mellom lønnsmottakere og pensjonister sparer nemlig staten utgifter. Arbeiderpartiet fremmer forslag om å endre reguleringen fra minus 0,75 prosent til halvparten av pris- og lønnsveksten. Et bedre oppgjør med 4,0% og en lavere prisvekst på 1,5% ville gi 0,5% dårligere oppgjør enn någjeldende minus 0,75%. I forhold til denne løsningen er det bedre å beholde underreguleringen.

For øvrig er det i disse dager relevant å trekke inn hvordan NAV har praktisert å spare staten for utgifter gjennom «tilpasset» tolking av EUs regelverk. Dette må det ryddes opp i og da skal «alt frem i lyset, alle steiner skal snus og urett skal rettes opp», hevdet Høyre med full støtte fra Arbeiderpartiet. Pensjonistene har innbetalt sin trygdeavgift for sin pensjon basert på et «pay as you go» system hvor du som pensjonist skulle få din pensjon utbetalt og regulert på nivå med lønnsmottakerne.

Kunne en kontroll av lovligheten av tillitsbruddet overfor pensjonistene og forskjellsbehandlingen av lønnsmottakere og pensjonister føre til det ble nødvendig at alt måtte frem i lyset, alle steiner måtte snus og urett måtte bli rettet opp?

Det blir nemlig hevdet at det de siste årene har vært en rekke eksempler på at Norge trår feil med EØS-regler om trygd. I den senere tid registrer man at politisk er det blitt fokusert på å utvide rettighetene for de kommende pensjonister. Den naturlige fremdriften for en slik prosess ville vært at man først sørget for å rette opp i de urettferdigheter man har innført for de som for lengst har blitt pensjonister. Man registrer også at som lyn fra klar himmel settes oljefondet (SPU) i spill.

Dets prioriterte oppgave om å sikre fremtidens pensjoner, som var så viktig at kostnadene med dagens pensjonsutbetalinger måtte reduseres, gjelder tydeligvis ikke lenger. De 10.000 milliarder kan nå brukes til hva man måtte ønske.

Bare ikke til dagens pensjonister! Det samme gjelder for det fond som er spesielt opprettet for å sikre pensjonistene sine rettigheter, SPN på 255 milliarder.

Heller ikke noen av de milliarder skal tilkomme pensjonistene! Har Trygderetten noe ansvar her tilsvarende som i NAV fadesen?

Jan Strømme, Langhus

Kommentarer til denne saken