I helgen åpnes Blix tunnelen fra Ski til Oslo og Ski får et fantastisk togtilbud etter syv års arbeid og 37 milliarder brukt.

Men hvorfor må dagens tilbud for oss som fortsatt må bruke gamle Østfoldbanen samtidig reduseres?

I deres «gladmeldig» i forbindelse med åpningen sier dere at kapasiteten på gamle Østfoldbanen nå økes. Vi skal få 4 tog i timen og mindre sjanser for forsinkelser. I dag har vi 6 tog i timen i rushtiden morgen og ettermiddig. Og min erfaring med forsinkelser at de sjelden skyldes for mange tog på linja.

Når kapasiteten økes, hvorfor reduseres da tilbudet?

I byggeperioden for Blixtunnelen er det blitt bygget leiligheter for flere tusen personer ved Langhus, Greverud og Kolbotn og flere er på gang. Er det umulig med økt kapasitet , alternativt å beholde dagens tilbud for alle disse?

Vi er også kunder av dere.

Gunnar Gustavsen, glad bruker av toget, Vevelstad

Her kan du forøvrig se hva Vy svarte

Les også

Vi håper at togtilbudet blir mer forutsigbart, og at Gunnar og alle andre reisende med L2 vil få gode reiseopplevelser