I dag stenges Jernbaneveien – her finner du de midlertidige bussholdeplassene

SPERRET: I dag sperres Jernbaneveien av.

SPERRET: I dag sperres Jernbaneveien av. Foto:

Arbeidene er igang i Ski sentrum. Under ser du hvor du finner de midlertidige holdeplassene for busser i september.

DEL

SKI: Fra og med i dag, mandag 2. september og ut måneden er Jernbaneveien i sentrum av Ski stengt for gjennomkjøring. Det betyr at busstrafikken flyttes til midlertidige stoppesteder. Grunnen er, som ØB har skrevet tidligere, Bane NORs arbeider med den nye bussterminalen.

I tillegg til at reisende må forholde seg til omlegging av bussruter, er det varslet støy fra anleggsarbeidet i området. På sine sider beklager Bane NOR ulempene dette medfører.

De forberedende arbeidene startet i forrige uke, og den første delen av bussterminalen skal etter planen stå klar sommeren 2020.

Under ser du hvor du finner de midlertidige holdeplassene i september.

UT MÅNEDEN: Arbeidene i Jernbaneveien vil pågå frem til sommeren 2020.

UT MÅNEDEN: Arbeidene i Jernbaneveien vil pågå frem til sommeren 2020. Foto:

Vis forsiktighet

Kommunikasjonsrådgiver for Follobanen i Ski, Jacob Kielland Haug, har tidligere sagt til ØB at det fortsatt skal være fremkommelig for fotgjengere og syklister i området, selv om fremkommeligheten blir noe redusert.

– Går man fra Nordbyveien bro og skal til storsenteret vil man generelt kunne gå ned vestsiden av Jernbaneveien og krysse over veien til storsenteret. Fra stasjonsområdet kan man også ta seg til henholdsvis storsenteret og Nordbyveien bro som i dag, sa han i juli.

Under stengeperioden i Jernbaneveien og Jernbanesvingen vil dette også være mulig, ifølge Kielland Haug.

– På fortauet på vestsiden av Jernbaneveien – i området ved gangfeltet som leder over til Idrettsveien – vil det dog bli en midlertidig løsning. Lengre ned mot storsenteret, på østsiden av Jernbaneveien 7, vil fortauet være innsnevret. I dette området kan man også benytte passasjen mellom Jernbaneveien 7 og Jernbaneveien 5 for å nå storsenteret.

Han oppfordrer generelt gående og syklister om å vise forsiktighet når man ferdes nær anleggsområder, og spesielt der hvor det er midlertidige løsninger og fremkommeligheten er noe redusert.

– Alle omlegginger vil skiltes og merkes tydelig.

LES OGSÅ: Snart går Bane Nor løs på Jernbaneveien i Ski. Det betyr støy, stenging og redusert fremkommelighet i perioder

MIDLERTIDIG: Dette kartet viser de midlertidige holdeplassene for busser i september.

MIDLERTIDIG: Dette kartet viser de midlertidige holdeplassene for busser i september. Foto:

Artikkeltags