I denne butikken i Vestby koster bilene mer enn de fleste har råd til - Naveed har spesialisert seg på italienske sportsbiler

Naveed Sultan har drevet bilbutikken Style Auto de siste 11 årene og har spesialisert seg på italienske sportsbiler og personlig service.