I denne naturperlen havner grumset fra Ski sentrum – nå tas det grep

PURA har fått med seg både bønder og Ski kommune for å unngå at avrenning fra Ski sentrum med påfølgende erosjon skal havne i Østensjøvannet.