FOLLO: – I år samarbeider Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune om gratis deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen, og noen av kommunene tilbyr også gratis sykkelsjekk før aksjonen starter, skriver Miljørådgiver i Nordre Follo Kommune, Rebecca Forbergskog Madsen.

– Vi ønsker å ha fokus på økt aktivitet og at transport skjer gjennom sykkel og gange, sier Rebecca Madsen på telefon.

Miljø og klima er et dagsaktuelt tema for mennesker på jordkloden. Nå kan du bidra til et grønnere Nordre Follo. Samtidig som du får børstet støv av den gamle sykkelen, får du gratis sykkelsjekk på Kolbotn og Ski.

Kampanjen er landsomfattende. I fjor deltok nesten 40.000 nordmenn. Kampanjen skal fremme helse- og miljøfremmende aktivitet.

Tilbyr gratis sykkelsjekk til alle

Nordre Follo kommune skriver på sine sider at de tilbyr gratis sykkelsjekk for alle deltagende. Enten om sykkelen har stått i boden over vinteren eller siden den ble kjøpt inn, kan det være lurt å ta en ekstra sjekk for å sikre trygg ferdsel.

– Gratis sykkelsjekk er å et tiltak som dekkes av midler avsatt til klimakampanjer. Målet med det tiltaket er å gi innbyggerne en anledning å få fikset syklene sine til sykkelsesongen samt at reklamere for sykle til jobben aksjonen, sier Berggren.

– Hvem kan få gjennomført gratis sykkelsjekk?

– Det er for alle, ikke bare deltakende på kampanjen, sier Madsen.

Det vil ifølge Madsen være mellom 7 og 8 reparatører på stedet. Det vil være lokale sykkelbutikker som stiller i stand, og det vil være to kø systemer. Selv om det er godt bemannet kommer Madsen med et tips til deg.

– Møt opp så tidlig som mulig, det kommer til å komme en del folk, sier hun.

I fjor var det 592 påmeldte.

– Hvilke lokale bedrifter bidrar på den gratis sykkelsjekken?

– Det er Ås sykkelreparasjon som bidrar med sykkelreparatører til sykkelsjekken, sier Berggren.

– Lavterskel aktivitet som er bra for psykisk helse

Miljøarbeider for Energi og Klima, Anders Berggren ser frem til kampanjen. Målene er klare.

– Det er flere mål med kampanjen, men et hovedmål er økt fysisk aktivitet blant innbyggerne i kommunen. Det bidrar til bedre fysisk og psykisk helse. Husk at all aktivitet teller, slik at det trenger ikke å være sykling til jobben. En aktiv pause fra hjemmekontoret, gåtur til butikken eller fysisk aktivitet på fritiden med padling, løping, fjellturer eller styrketrening.

– Alle over 15 år kan delta, uansett fysisk form. Et annet mål er å få flere til å bruke sykling og gåing som det foretrukne måten å transportere seg. I Nordre Follo kommune og andre Follokommuner brukes bil til stor grad, selv på korte turer. Ifølge TØIs reisevaneundersøkelse kjører vi bil på over 50 % av alle turer som er mellom 1-3 km lange, sier han.

– Her kan vi erstatte mange turer med gåing og sykkel hvis man ikke skal frakte store ting. Veitrafikk er også den desidert største kilden til klimagassutslipp i kommunen og i tillegg en kilde til utslipp av svevestøv som påvirker luftkvaliteten i kommunen.

Kommer med oppfordring til de lokale

– Oppfordringen er selvsagt å komme på sykkelsjekk i Kolbotn stasjon 24.4 kl 15-18 eller Ski stasjon 27.4 kl 15-18 for å få sykkelen sin klar til sykkelsesongen samt at man melder seg på sykle til jobben kampanjen. Sykling er gøy og en lavterskel aktivitet.

– Kan du la bilen stå og i stedet gå eller sykle er det i tillegg bra for økonomien, og det er jo flott i disse tider med høye renter og inflasjon. Som en ekstra gulrot trekker Bedriftsidretten ut vinnere i hele kampanjeperioden fra 3. mai til 16. juni. Der vanker det flotte premier fra samarbeidspartnerne Merida, syklistforeningen, Hoka og Polar.

Kampanjen starter 3. mai klokka 8.00 i Oslo sentrum og avsluttes 16. juni.

Gratis å delta

Nordre Follo kommune har meldt seg på kampanjen dekker deltakeravgift for alle innbyggere.

Les mer om kampanjen og meld deg på her

Ønsker du å delta med flere? Da kan du melde deg som deltaker på et lag med maks fem deltakere. Eller skal du sykle med passasjerer på sykkelen. Se regler for sykling med passasjer under.

All aktivitet i perioden teller, enten du sykler til jobben, har en aktiv pause fra hjemmekontoret, går til butikken eller er fysisk aktiv på fritiden med idrett eller friluftsliv. Alle over 15 år kan delta.

Sykle til jobb-kampanjen har bidratt til økt aktivitet blant deltakerne. I tillegg fører en mer aktiv reisevei til mindre trafikk langs veiene, noe som har gitt store besparelser på utslipp av klima- og luftforurensende gasser. En vinn-vinn-vinn situasjon.

Reglene du må huske på i trafikken når du sykler

Siden sykler er definert som kjøretøy, skal du i utgangspunktet følge samme reglene som andre kjørende når du sykler på disse.

– Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene, og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører, skal ferdes sikrest mulig. Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter, skriver Statens Vegvesen på sine sider.

– Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

For å unngå bøteleggelse eller ødeleggelse, se i gjennom trafikkreglene for syklister.