I Ski er denne tomta akkurat stor nok til å bygge enebolig på. I Oppegård er den for liten

Ikke alle krav og minstemål er «harmonisert» etter sammenslåingen av Oppegård og Ski. Tomtestørrelse er en av dem.