I Ski er det ikke lenger lettere å drive på innsiden av storsenteret enn på utsiden

Kjøpesentrene har lenge vært våre viktigste møteplasser. Men nå er de under press, skriver ansvarlig redaktør i Østlandets Blad, Martin Gray.