I Ski har utbyggerne slitt - på Langhus bygges det nærmere 1 000 boliger

I Ski sentrum har utbyggeren slitt med å få tillatelse for å komme i gang med utbygging av flere tusen boliger. På Langhus derimot er det full fart i utbyggingen. Her er det i ferd med å bygges boliger til flere tusen nye innbyggere.