I to år drev Oppegård-ordførerens selskap på ulovlig grunn i Ski

Dersom eieren i Oppsandveien i Ski ikke fjerner alt som minner om næringsvirksomhet på eiendommen eller søker om dispensasjon for å få den inn i lovlige former innen 16. oktober, begynner taksameteret å tikke for dagbøter. I to år har et selskap tilhørende ordføreren i Oppegård holdt til her.