Gå til sidens hovedinnhold

Idretten i Ås - hvor viktig er den?

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvilke politiske partier er mest opptatt av idrettens kår i kommunen vår? Ås Idrettsråd har gått gjennom alle partiprogrammene for kommunevalget 2019. «Er man opptatt av at barn, unge og voksne kan drive med organisert idrett i Ås kommune, så er det store forskjeller i ambisjonsnivået til de politiske partiene i kommunen vår. Det er greit å vite før du avlegger din stemme», sier leder for Ås idrettsråd, Eyvind Høsteland Solbu.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Organisert idrett er viktig for kommunen. Ingen annen organisasjon eller aktivitet engasjerer flere mennesker i kommunen vår enn den organiserte idretten. Over 3500 små og store innbyggere er registrerte brukere av det flotte, organiserte idrettstilbudet som klubber og frivilligheten i kommunen tilrettelegger.

At flest mulig driver med idrett lengst mulig er også en gevinst til helsebudsjettet i kommunen. Aktive innbyggere får en bedre helse – det kommer også kommunen til gode. I tillegg er idretten en viktig arena for integrering og mangfold.

Men hvor opptatt er våre politikere av idretten i kommunen vår, og hvor langsiktige er de i sine planer og visjoner? Og hvor synlig er idretten i de partiprogrammer som nå sirkuleres for å overbevise velger om hvordan de bør stemme?

Ås Idrettsråd har tatt en titt på dette.

Investering er en anerkjennelse

Idretten i Ås er drevet av frivillige. Massevis av engasjerte ildsjeler – foreldre, besteforeldre, tanter og folk med idrettskompetanse byr generøst på sin egen tid for å tilrettelegge for at barn, unge og eldre skal kunne drive med idrett. De er hjertet og dynamoen i alt vi klarer å skape av idrettstilbud i Ås. De er vår viktigste ressurs.

Kommunens rolle er å tilrettelegge slik at rammene rundt, altså idrettsanlegg og fasiliteter muliggjør og stimulerer til videre investering i frivillig arbeid for idretten i kommunen. Investering i nye anlegg, vedlikehold eller oppgradering av eksisterende anlegg, er en direkte anerkjennelse av idretten og frivillighetens betydning for kommunen.

Mangel på investering vil fort bli lest som det motsatte – mangel på anerkjennelse av de frivillige, og av idrettens rolle og viktighet.

Var verst i fylket

Forutsetningen for å kunne tilby muligheten for å drive med organisert idrett så lenge som mulig, er en kommune med politikere som ser verdien av å investere i idrettsanlegg. Ås kommune har med siste års opprustning på Solberg og Rustad økt kapasiteten på idrettshaller. Med de planlagte hallene ved Ås Videregående skole og Åsgård går vi fra å være «verst i fylket» til å bli blant de bedre i fylket – dagens innbyggertall tatt i betraktning. Dette er bra!

Like fullt er det mye som gjenstår – blant annet når det gjelder kunstgressbaner og andre utendørs treningsflater for ulike ballspill. Vi må også øke kapasitet på svømmehall i Ås sentrum, samt bedre tilrettelegge for deltagelse i organisert idrett for rullestolbrukere og funksjonshemmede om vi mener alvor med å si at idrett skal være for alle.

Utfordringer frem i tid

Dagens innbyggertall tatt i betraktning, og med de investeringer som allerede er bevilget, så er Ås kommune ganske godt rustet.

Går det slik kommunen og de fleste partier forventer, så vil kommunens innbyggertall vokse de kommende årene. Det vil skape økt press på de idrettsanlegg kommunen i dag har, og behovet vil overstige kapasiteten.

Kort fortalt så må kommunen fortsette å bygge idrettshaller og investere i idrettsanlegg hvis de skal kunne møte det økte behovet som følger av en forventet befolkningsøkning i kommunen de kommende årene.

Hvis man legger til grunn at Ås kommune er en kommune i vekst og det legges til rette for en betydelig befolkningsvekst de neste 10–20 årene, så krever det også politikere som har visjoner og planer som strekker seg ut over neste fireårsperiode i kommunestyret.

Idrett høyere opp på agendaen

For å synliggjøre Idrettens behov ovenfor politikerne, utarbeidet Ås Idrettsråd dokumentet «Status Idrettsanlegg i Ås kommune» som ble sendt til politikerne våren 2018. Videre fulgte Ås Idrettsråd opp med Idrettspolitisk konferanse høste 2018 der alle politiske partier i kommunen var invitert. Vi har videre fulgt opp de politiske partiene skriftlig i februar 2019, med en oppfordring om å sette idrett på agendaen i kommunevalgkampen 2019. Det er viktig og ta tak i både der det presser mest akkurat nå, samt planlegge for en anleggssituasjon som er tilpasset befolkningen om 20 år.

Ikke alle har fulgt denne oppfordringen.

Fra konkrete løfter til varm damp

Ås idrettsråd har gått gjennom alle partiprogrammene til lokallagene i Ås.

Sett med idrettens øyne er det er idretten gitt større plass i årets partiprogrammer, enn den var for fire år siden. Likevel vil vi hevde at de fleste politiske partier i Ås har en vei å gå, om vi skal ta partiprogrammene på alvor. Ikke fordi organisert idrett ikke er omtalt i partiprogrammene, men fordi altfor mange partier i partiprogrammene vegrer seg for å bli konkrete i sine ambisjoner og løfter, og heller velger å omgi seg med vage formuleringer og selvfølgeligheter.

Men det finnes noen unntak. Heldigvis.

Hovedfunn og våre betraktninger

Programmene er svært ulike i utformingen – noen ordrike, andre er kortere. Det viktige, slik Ås Idrettsråd vurderer det, er innholdet – om det er konkret og etterprøvbart, og om det er langsiktig og tar hensyn til fremtidige behov. Her er det store forskjeller.

Noen hovedfunn kan vi dog spore.

1. Alle partier, utenom Arbeiderpartiet, er konkrete på at de ønsker å prioritere svømmehall i Ås sentrum.

2. Ingen partier virker å se langt fremover, og planlegge med en befolkningsvekst og følgende behov for ytterligere investeringer i idrettsanlegg.

3. Få partier virker å vektlegge den organiserte idrettens verdi i forhold til integrering, inkludering og mangfold.

4. Enkelte partier er spesifikt opptatt av å sikre at alle, uavhengig av økonomiske forutsetninger, kan delta i idrett og fritidsaktiviteter.

5. De fleste partiene er opptatt av friluftsområder, skiløyper og roanlegg.

Ås Idrettsråd vil med dette oppfordre alle som ser viktigheten av idrett, herunder idrettsforeldre, idrettsbesteforeldre og alle idrettsinteresserte, til å lese de lokale partiprogrammene i sin helhet, og selv gjøre seg opp en vurdering av hvilke partier som tar idrettens kår i Ås på alvor.

Og om idrett er viktig for deg – kanskje det er med på å påvirke din beslutning?

Vi ønsker alle innbyggere i Ås et godt valg! mene er svært ulike i utformingen – noen ordrike, andre er kortere. Det viktige, slik Ås Idrettsråd vurderer det, er innholdet – om det er konkret og etterprøvbart, og om det er langsiktig og tar hensyn til fremtidige behov. Her er det store forskjeller.

Noen hovedfunn kan vi dog spore.

1. Alle partier, utenom Arbeiderpartiet, er konkrete på at de ønsker å prioritere svømmehall i Ås sentrum.

2. Ingen partier virker å se langt fremover, og planlegge med en befolkningsvekst og følgende behov for ytterligere investeringer i idrettsanlegg.

3. Få partier virker å vektlegge den organiserte idrettens verdi i forhold til integrering, inkludering og mangfold.

4. Enkelte partier er spesifikt opptatt av å sikre at alle, uavhengig av økonomiske forutsetninger, kan delta i idrett og fritidsaktiviteter.

5. De fleste partiene er opptatt av friluftsområder, skiløyper og roanlegg.

Ås Idrettsråd vil med dette oppfordre alle som ser viktigheten av idrett, herunder idrettsforeldre, idrettsbesteforeldre og alle idrettsinteresserte, til å lese de lokale partiprogrammene i sin helhet, og selv gjøre seg opp en vurdering av hvilke partier som tar idrettens kår i Ås på alvor.

Og om idrett er viktig for deg – kanskje det er med på å påvirke din beslutning?

Vi ønsker alle innbyggere i Ås et godt valg!

Kommentarer til denne saken