Har kjøpt seg fri fra naboprotester – nå gjenstår bare utbyggingsavtale før 55 leiligheter kan bygges i gågata i Ski

Detaljregulering og enighet med naboen er kommet i mål, men rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale med kommunen drøyer. – Vi er lovet den i løpet av første kvartal 2019. Det er jo sent, sier Gregers Barfod i Mallin Eiendom nøkternt.