Gå til sidens hovedinnhold

Ikke greit å bråke

Overskriften «helt greit å bråke» er misvisende. Loven om helligdagsfred gjelder riktignok bare på søn- og helligdager. Men alminnelig folkeskikk tilsier at vi unngår å bråke og støye mest mulig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det samme sier regelverket, f.eks.: Naboloven (grannelova), som sier at vi skal unngå å skade eller plage naboene hvis det er unødvendig.

For støy fra biler, motorsykler osv. gjelder støygrenser og andreregler som begrenser støy i kjøretøyforskriften, trafikkreglene og veitrafikkloven. Straffelovens §181 Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig adferd forstyrrer bl.a. omgivelsenes nattero.

For støy fra varmepumper, ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner finnes støygrenser i et dokument fra Standard Norge, ved navn Norsk Standard NS 8175: Lydforhold i bygninger – Lydklassifisering av bygninger. Grensene gjelder selv om NS 8175 er lite kjent blant folk flest. Også for skjenkesteder og arrangementer med musikk, treningssentre osv. gjelder støygrensene i NS 8175.

Pål Jensen, Seniorrådgiver i Norsk forening mot støy

Kommentarer til denne saken