Ikke hopp over E18 Retvet-Vinterbro

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo Foto:

Av
DEL

MeningerI disse dager er vi mange som leser transportetatenes innspill til prioriteringer for NTP 2022-2033 med stor interesse. Skal man ha håp om å få realisert et riksvegprosjekt så må det inn i NTP. Derfor er det mange som blir frustrerte når deres veiprosjekt ikke er å finne i Vegvesenets innspill.

Jeg har merket meg i ØB at det har kommet reaksjoner på at prosjektet E 18 Retvet-Vinterbro ikke er nevnt i denne prioriteringslisten, og støtter denne forundringen. Strekningen Retvet -Vintebro er den siste av i alt ni delstrekninger i prosjektet E18 Ørje - Vinterbro. Prosjektet er siste del av en viktig transportåre fra grensen til Sverige til Oslo som NHO har vært pådriver for i over 20 år. Det gir ikke mening å stoppe utbyggingen før denne strekningen står ferdig.

Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig.

NHO Viken Oslo mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Derfor må vi bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo. E18 Retvet-Vinterbro, og hele strekningen Ørje-Vinterbro, bidrar til nettopp det.

Jeg merker meg at Vegvesenets svar på spørsmålene som har kommet er at de har prioritert prosjektene etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Da gjør det meg glad å lese i det samme innspillsdokumentet at E18 Retvet-Vinterbro er det prosjektet med størst netto ringvirkninger. De av oss som er opptatt av prosjektet og ser verdien av det, får ta det som en oppmuntring til å fortsette kampen for dette viktige prosjektet.

Nina Solli, Regiondirektør NHO Viken Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags