NORDRE FOLLO: – Etter en liten pause har vi nå sendt ut skogbrannvarsel for deler av Østlandet igjen. Det er lite nedbør i vente og vind gjør at vi overvåker situasjonen nøye, informerer Meteorologene på Twitter.

Det har blitt sendt ut et gult farevarsel for både gress og lyngbrannfare på Østlandet. Varselet varer frem til Fredag 2. juni.

Øst 110-sentralen kommer også med en advarsel på sin Twitter-kanal.

– Stor gress- og skogbrannfare! Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare flere steder i distriktet.

Østlandets Blad har gjennom de siste ukene skrevet mye om brann i distriktet. Ved flere anledninger har brannvesenet vært bekymret for spredningsfare. Les de aktuelle sakene her:

Bildeserie

Brann i enebolig på Langhus

Dette må du huske

Det er forøvrig generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i Nordre Follo fra 15. april til og med den 15. september.

Dette skriver Follo Brannvesen IKS: «Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark.

Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. «I nærheten av» defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.»

De skriver videre:

«Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. Før du tenner opp setter vi stor pris på om du ringer 110-sentralen på telefon 64 91 31 00 slik at vi unngår unødige utrykninger. Brudd på den generelle aktsomhetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel».

Du kan lese mer om emnet på brannvesenets nettsider.