Gå til sidens hovedinnhold

Ille er det i miljøets og naturens navn å transformere Ås fra landbruk og hage til en kompakt by

Statlige retningslinjer om utvikling av tettsteder er basert på gammel teknologi.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statlige retningslinjer fra 2014: «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder». De er basert på situasjonen i det 19. århundret da bare bane var elektrisk. Samme grunnlag som Regionplanen for Oslo og Akershus med avlasting av Oslo ved kompakt utbygging rundt Ås, Ski og fire andre jernbanestasjoner.

Ås kommunestyre har tidligere påpekt at det også kan bygge bl.a. ved Vinterbro. Men 16. september ble bare Ås tettsted og Solberg prioritert av et flertall i kommunestyret. Begrunnelser for kompakt utbygging er miljø, natur og økonomi. Dessverre kan kompakt utbygging rundt Ås jernbanestasjon bli uheldig både for miljø (fysisk og sosialt), natur og bærekraft.

Erfaringer viser at nye kompakte drabantbyer kan fører til rotløshet, dårlig sosialt miljø og dårlig kommunal økonomi. Store infrastrukturkostnader i Ås sentrum gir redusert drift i helse- og sosialsektoren, større ulikhet, mindre solidaritet og flere som tvinges til uønsket aktivitet.

Det er i dag gal miljøpolitikk å satses på tog og kompakt utbygging. El-buss og el-sykkel har mindre utslipp per km per person enn tog. I tillegg kommer store utslipp og forbruk av ressurser ved anlegg av bane og motorveier. De fleste reiser er og bør være kortere enn mellom jernbanestasjoner, det tilsier prioritering av gående, syklende og el-bussnett framfor tog.

Et el-bussnett som alternativ til de fleste reiser med bil krever busstasjon på Vinterbro i krysset mellom E6 og E18, et ideelt sted for overgang mellom ulike busser. Men tog er prioritert foran buss. Derfor har biltrafikk ført til behov for ny fire felts E18 østover fra Vinterbro. Det krever areal på Vinterbro slik at det verken blir plass til busstasjon eller sykkelvei gjennom Vinterbrokrysset. En motorvei er det mindre aktuelt for busser å stoppe på, derfor et dårligere kollektivtilbud til og fra Østfold og Sverige. Større hastighet med bil på motorvei gjør også tog mindre aktuelt. Nye motorveier og baner for reiser mellom kompakte steder, ødelegger matjord og natur. Reiser som korona og ny teleteknologi har gjort mindre aktuelle.

Ved å satse på mindre kompakte steder oppnås at folk i egeninteresse tar mer vare på natur og matauk i skog, vann og hage. Et mer bærekraftig samfunn hvor det er mindre aktuelt å reise bort i bil og fly. Ille er det i miljøets og naturens navn å transformere Ås fra landbruk og hage til en kompakt by. Det tar kvelertak på Norges hjerte for praktisk utvikling av bærekraft og selvforsyning.

Kommentarer til denne saken