SKI: IPS har eksistert i en del år. Men nå relanseres den fra fra 1. november med mulig å få fratrekk på skatten for sparingen.

Ved å gi mulighet til fradrag på skatten ved å spare i IPS, håper staten at flere velger å spare i privat pensjon.

– Du kan spare inntil 40.000 kroner i året i IPS. Da får du 9.600 kroner i skatteutsettelse, som er 24 prosent fradrag på skatten. Skatten på 24 prosent betaler du først når du begynner å ta ut pensjonen, forklarer banksjef Britt Øvretvedt i DNB Follo.

Hun forklarer videre at de 9.600 kronene er det mulig å investere videre for å få avkastning på disse pengene. Det er for dem som har mulighet til dette.

IPS er bundet sparing frem til du er minimum 62 år. Det er også mulig å drøye utbetalingene hvis du velger å jobber lenger.

– Det må være minst 10 års utbetalingstid, og frem til du er 80 år. Går du av når du er 67 år, har du 13 års utbetalingstid, forklarer Øvretvedt videre.

IPS passer for alle. Det er ikke formuesskatt på IPS, og den er personlig.

– Det vil si at ved et samlivsbrudd, er IPS-avtalen din og skal ikke deles.

Det er også mulig å velge hvilken type risiko en vil velge på sparingen. Har en kort tid igjen til pensjon, kan det være lurt å ha lav risiko på sparingen, mens de som har noen år igjen, kan ta en større risiko.

– Her finnes det løsninger for alle, sier Øvretvedt.

De fleste banker tilbyr IPS-sparing.