Folkehelseinstituttets kart over influensautviklingen i Norge viser at det er høyest andel pasienter med influensasymptomer i Oslo og Vestfold, tett fulgt av Hordaland, Rogaland og Finnmark, skriver VG.

Overlege Hans Flaatten ved intensivavdelingen på Haukeland sier de ikke har hatt en lignende situasjon så tidlig på vinteren siden svineinfluensautbruddet i 2009.

Det er samme virus, influensa A: H1N1, som herjer i år, men det kalles ikke svineinfluensa.

– Igjen ser vi mer akutt lungesvikt. Vår erfaring er at noen influensapasienter blir sykere enn før. Pasientene blir liggende på intensivavdelingen lenger. De har pusteproblemer og må ligge i respirator, sier overlegen.

Han vil foreløpig ikke spekulere i om vi igjen står foran en pandemi.

Det er kun de hardest rammede pasientene som legges inn på sykehus. Nær halvannen million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner på grunn av influensa, og hvert år dør 900 personer som følge av sykdommen.