Ingen avtale for Moss Lufthavn Rygge - åpning utsatt til 2021

Eierne av Moss lufthavn Rygge har nok en gang mislyktes med å få gjenåpnet flyplassen. Nå sikter man seg inn mot en åpning i 2021.