Vi må ha en nasjonal rehabiliteringsplan for langtidssyke etter covid-19.

Jeg har møtt mange som har store problemer etter å ha vært syke med covid-19. Det kan være at de har fått mindre lungekapasitet, at de blir mer andpustne, ikke kan gå i trapper eller hiver etter pusten når de gjør vanlige ting. Det kan også være at de får nedsatt følelse i kroppen. Eller de kan få mer alvorlige sykdommer, som hjertefeil eller slag. Andre igjen sliter med total utmattelse.

Noen, stort sett dem som har vært på sykehus, får hjelp.

Men hva med de mange tusen som ikke har vært på sykehus? Mange av dem som ble syke var friske før pandemien tok dem, mange av dem var til og med ganske unge og hadde mange friske leveår foran seg. De kan nå i stedet bli uføre lenge, kanskje til og med hele livet – hvis ikke vi hjelper dem.

Jeg vil gjerne si to ting til dere som har fått langtidsskader etter covid-19.

Det første er dette:

Ikke mist håpet

Det tar tid å bli bedre.

Det er urettferdig at du fikk denne sykdommen.

Det er enda mer urettferdig at du fikk skader som tar tid å bli bra.

Jeg vet hvordan du har det, for jeg har hatt det sånn selv. Jeg har selv vært langtidssyk og er fortsatt i rehabilitering. For to år siden fikk jeg blodforgiftning som førte til at jeg fikk slag.

Jeg var lam i hele høyre side. Jeg kunne ikke gå. Jeg siklet hele tiden. Jeg mistet hele språket mitt. Jeg kunne ikke snakke eller skrive. Jeg kunne ikke si «jeg elsker deg, Sebastian» til min mann når han satt ved sykesenga mi, dag etter dag.

Husk på at det tar tid å bli bedre. Husk at du ikke er alene. Husk at du BLIR bedre.

Ikke mist håpet.

Det andre er dette:

Nasjonal rehabiliteringsplan

Det er ikke ditt ansvar å få hjelpen du trenger. Det er Stortinget, regjeringen og vi som er politikere som har ansvaret for at du får hjelpen du trenger.

Vi trenger en nasjonal plan for rehabilitering etter Covid-19.

Dere som er langtidssyke fortjener å vite at politikerne jobber for å håndtere problemene deres, at vi er på lag med dere.

Da jeg ble syk og trengte rehabilitering så gikk hele apparatet i gang. Nå kan jeg skrive, snakke og gå igjen. Vi må ha en plan for hvordan vi skal respondere på folk som trenger rehabilitering også etter Covid-19, for at de også kan få hjelpen de trenger.

Norge må lære av andre land som har laget nasjonale rehabiliteringsløp, som Wales, England eller Sverige. Vi har dyktige fagfolk som fysioterapeuter, logopeder og ergoterapeuter som bør bli med for å lage en ny rehabiliteringsplan.

Noen syke folk, som har vært innlagt på sykehus i Helse Sør-Øst, får hjelp, men mange andre fra andre landsdeler, og de som ikke har vært på sykehus, trenger også rehabilitering. Mange unge folk har ikke vært på sykehus, og jeg er bekymret over at de ikke får hjelpen de trenger.

Da må det være god kontakt med fastlegen og pasienten for at de som ikke har vært på sykehus også kan få hjelpen de trenger. Alle bør få kontakt og få tilbud om rehabilitering hvis pasienten og legen bestemmer at de trenger det.

I England har de laget internett-rehabiliteringshjelp. Det hjelper også for dem som ikke kan reise langt av gårde.

Rehabiliteringsinstitusjonene var fulle før pandemien traff Norge. De trenger flere ressurser og flere folk. Folk får slag og blir skadet i bilulykker også i koronatiden. Institusjonene må få mer ressurser, for at de kan gi tilstrekkelig hjelp til alle.

Kommunene har mye ansvar for rehabilitering, men vi vet at de ikke har nok penger. De har skattesvikt i pandemien og må bruke ressurser for å motvirke smitten. Da trenger de nasjonale råd og retningslinjer, og penger på bordet, som de ikke får i dag.

Start i dag

Rehabilitering virker alltid best de første ukene og månedene etter sykdommen eller skaden. Norge kan ikke vente og se. Vi må bygge et system for at folk kan ikke bare være i livet, de skal kunne leve hele livet sitt.