FOLLOBANEN: Bane NOR inviterte igjen til til pressebrief mandag 30. januar kl. 16.00 om oppdatert status for pågående arbeid på Follobanen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund og konserndirektør Stine Undrum var til stede, og det ble blant annet informert om hva som hadde skjedd i løpet av helga.

– Arbeidet med å jobbe med Follobanen og få den opp og gå igjen har pågått for fullt gjennom helgen. Vi har ikke avdekket noen ny årsak til problemene. Det er et bilde som vi har fortalt om tidligere, sa konsernsjef Gorm Frimannslund på pressebriefen.

Dermed står man altså fortsatt ved tidligere hypoteser om hvorfor banen endte slik den endte i desember, og hva som var årsaken til hvorfor man ikke har klart å gjenåpng banen ennå.

Glad for et bedret togtilbud på Østfoldbanen

Han snakket også om togtilbudet på Østfoldbanen.

– Ellers så er det gledelig å se at vi fra 1. februar har en bedre trafikkløsning som vi har fått på plass for reisendefra Østdodbanen, hvor de kan reise uten at de må bytte på Ski stasjon. Det er forøvrig alltid viktig å sjekke rutetidene i appen til VY, sa han blant annet.

Konserndirektør Stine Undrum fortalte videre at det nå ligger nye, friske kabler på stedene hvor de er byttet, og det skal også byttes flere høyspentkabler på Ski stasjon i tiden som kommer.

– Når det gjelder de andre kablene over Ski stasjon, så vil vi skifte dem en av de nærmeste dagene. Dette vil skje i løpet av den nærmeste uka, sa hun blant annet.

Bane Nor har videre gått gjennom Blixtunnellen, og har ikke funnet mer drypp- eller lekkasje i tunnelen, og dette vil bli fulgt opp videre.

– Ingen kan gi noen garantier, men vi gjør nå alt vi kan for å lukkes det som lukkes kan, fortalte hun videre.

Fortsatt usikker dato

For deg som lurer på når det blir fysisk testkjøring, så er dette fortsatt i det blå.

– Vi jobber nå med tentative datoer både for strlømsetting og oppstart av den fysiske teskjøringen av anlegget. Vi startet vårt testprogram 10. januar i forhold til systematisk testing av anlegget. Dette skal vi fortsette med, og når vi konkludere med når det er ok gir vi grønt lys til spenningssetting, og så vil det blir testkjøring. Det vil ikke bli oppgitt noen endelig dato nå, sa hun videre.

Bane Nor friskmelder kabler i Blixtunnelen

Bane Nor har friskmeldt kabler i Blixtunnelen som de fryktet at var ødelagte. Kablene hadde tatt to uker å skifte.

– Målinger av kabel er gjennomført, det viser at den er frisk og trenger ikke å byttes, sa utbyggingsdirektør Stine Undrum på en pressebrifing om Follobanen mandag, ifølge NTB.

I helgen har de jobbet med å bytte til sammen 2,4 kilometer med kabel som går fra Ski stasjon til inngangen til Blixtunnelen. De har også testet kabler som går videre innover i tunnelen.

Bane Nor fryktet at kablene innover i tunnelen også måtte byttes. Det hadde i så fall tatt rundt to uker, opplyste Bane Nor forrige uke.

Vy iverksetter plan B – gjenåpning fortsatt i det blå

Siste nytt i saken, er at Vy iverksetter sin plan B i påvente av at Bane Nor skal få gjenåpnet Follobanen. Fra 1. februar skal passasjerer på Østre linje bringes helt inn til Oslo S.

– Det er for at passasjerene fra Indre Østfold skal slippe å bytte tog på Ski, slik at de får blitt med det samme toget hele veien inn til Oslo S, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Ingen kan eller vil svare når Follobanen kan gjenåpnes etter at togtrafikken ble stanset før jul. Det nye tilbudet til passasjerene som skal inn til Oslo S trer i kraft onsdag 1. februar. Da kommer ett tog i timen til å kjøre hele veien.

– Jeg regner med at dette er et tilbud som bli godt tatt imot. Det har de reisende sagt at de ønsker seg og nå innfrir vi det ønsket, sier Lundeby.

Østfoldbanens østre og vestre linje møtes i Ski. Passasjerer på østre linje og som skal videre til hovedstaden, må i dag bytte tog her. Fra onsdag trenger de ikke reise seg fra setet før de har ankommet sentralbanestasjonen.

Det blir fortsatt buss for tog fra Vevelstad, samt på rushtidsavgangene fra Mysen, Askim og Spydeberg.

– Vi har måttet endre hele rutetabellen, så reisende bør sjekke sine avganger. Alt ligger i appen, sier Lundeby.

Statsråden bekymret

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sa før helga til NTB at han er bekymret både for Bane Nor-ledelsens kommunikasjon utad, prosjektstyringen og selskapets håndtering av risikovurdering. Dette har han delt med styret, og ballen ligger nå hos dem. Nygård ville ikke nå svare ja eller nei på om han har tillit til Bane Nor-ledelsen.

– Tillit har man, hvis ikke er man ikke i rollen. Sånn er det selvfølgelig alltid. Men vi er i en posisjon der vi er i dialog med styret. Det betyr at vi har forventninger til styret, og det er de klar over, sa Nygård til NTB dagen etter at gjenåpning av Follobanen igjen ble utsatt.

– Jeg har fortsatt det perspektivet at jeg har tillit til at Bane Nor jobber fullt og helt med å få på plass en gjenåpning. Men vi har løftet det opp et nivå til å ta det i styret, det betyr at det er en utålmodighet fra oss, sa statsråden.