Innbrudd på Haugjordet ungdomsskole – brøt seg inn med brekkjern og stjal penger

Uvedkommende har brutt seg inn med brekkjern og åpnet flere dører til bygget og inne i bygget.