Innbrudd på Obs Bygg i Nygårdskrysset – observerte to menn som stakk fra stedet i varebil