Innrømmer at de første tiltakene ikke var tilstrekkelige – nå skal nye Asper gang- og sykkelveibru senkes

Statens vegvesen har nå bestemt seg for å senke hele gang- og sykkelveien over Kråkstadelva for å bedre sikten i krysset mellom Fylkesvei 132/Nesveien og E18.