Innsatsleder: - Det har brent voldsomt her

Nav-bygget og Folkets Hus i Enebakk lar seg ikke redde. Det ulmer fortsatt i bygget.