Inntektskollaps for Marna Haugen og Ørjan Burøe

Inntektene stupte fra sju til to millioner kroner.