Gå til sidens hovedinnhold

Inntil dagens problemer er løst foreslår jeg at vi syklister henvises til bilveiene

Artikkelen er over 1 år gammel

I disse dager observerer jeg at det merkes opp midtlinjer på gang- og sykkelveiene her i Ski Vest.

For oss som sykler oppleves dette umiddelbart som positivt, spesielt ved kryss og underganger.

Men ettertanken melder seg : Hva med de gående? Skal de gå på høyre side av midtstreken, på venstre side eller er det «valgfritt»? ( I Sverige ble det i 2018 innført at gående skal holde seg til venstre og syklende til høyre på gang- og sykkelveier)

Slik jeg ser det er hovedproblemet med kombinasjonen gang/sykkelvei på enkelte strekninger i Ski vest, at trafikken er for stor i forhold til veibredden.

Jeg frykter at ulykker kan skje dersom dette problemet ikke blir løst.

En umiddelbar løsning på problemet kan være å dele veien slik at de syklende bruker den ene siden av veien mens de gående bruker den andre. På lang sikt mener jeg de mest trafikkerte gang sykkelveiene bør dimensjoneres på lik linje med den påbegynte gang/sykkelveien lang vestsiden av jernbanen.

Inntil dagens problemer er løst foreslår jeg at vi syklister henvises til bilveiene.

Steinar Finholt, Ski

Kommentarer til denne saken