Inviterer til julefeiring i Oppegård for dem som ikke har noen å feire sammen med

Også i år inviterer Landstormen til julaftenfeiring i Oppegård for dem som ikke har noen å dele julaften med. Det lokale næringslivet er viktige bidragsytere med Meny på Greverud som hovedleverandør.