Inviterte til dialogmøte om Mitt Valg Idrett

Av

Staselig fremmøte og mye snakk om den gode saken.

DEL

SKI: Fremmøtet på Waldemarhøy tirsdag talte 23 personer da ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, som også er medlem av Fellesnemnda Nordre Follo, ønsket velkommen til et møte i den nye storkommunens ånd. Kommunen Nordre Follo har allerede etablert et oppgaveutvalg hvor representanter fra frivilligheten og folkevalgte sammen skal tilrettelegge og skape en solid identitet i hvor oppvekstmiljøet spesielt skal settes i fokus.

Akershus fylkeskommunes representant Karianne Torgersen Rendal, fortalte om bakgrunnen for innføringen av et program for folkehelse. Prosjektorganisasjonen består av kommunene (KS), staten (HOD) og representanter fra ulike ungdomsorganisasjoner som sammen skal sette betingelsene for tilretteleggingen for god mental helse og livsstil for barn og unge i alderen 0-24 år.

Mye penger

Av fylkeskommunens prosjektmidler på totalt 34,4 millioner kroner har Nordre Follo prosjektet mottatt 2,3 millioner kroner til Mitt Valg Idrett og er valgt ut blant de 9 av 16 søkerne fordi konseptet imøtekommer kravene til målsetning på en spesielt god måte. Mitt Valg er universelt, har fokus på sosial og emosjonell kompetanse, er kunnskapsbasert, innovativt og har krav om en plan for evaluering. Prosjektet som skal pågå i 4 år skal forskes på underveis. Dette for å se effekten av programmet på unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk.

- Stiftelsen Mitt Valg er utarbeidet og eies av Lions fortalte Per Åge Karlsen fra Oppegård Lions, og han understreket at selv om organisasjonen jobber både nasjonalt og internasjonalt er fokuset det lokale arbeidet.

Et Mitt Valg-idrettslag inngår en avtale for hele perioden og forplikter seg til at styret, administrasjonen, trenere og lagledere deltar på opplæringskurs før det implementeres i klubben som selv legger en plan for hvordan dette skal gjøres. Klubbene følges opp fortløpende hvor det legges vekt på erfaringsutveksling, ny kunnskap og motivasjon.

Bygge barn for fremtiden

Daglig leder i Mitt Valg, Annica Øygard og Heidi Berentsen fra Oppegård kommune presenterte hva Mitt Valg Idrett i realiteten vil innebære for trenere, utøvere og foreldre i særidrettene i Ski IL Alliansen og Langhus Allianseidrettslag, hvor intensjonen er å bygge barn for å slippe og reparere voksne i fremtiden. Miljøene skal lære mer om å skape trygghet gjennom å tilrettelegge sosialt i hverdagen og gjennom relasjonsbygging.

Avslutningsvis fortalte Pål Gundersen fra Bolig- og eiendomsutvikling om egne positive erfaringer som støttespiller av Kolbotn Fotball Kvinner og øremerkete midler til Mitt Valg Idrett som gir svært gode resultater.

Neste trinn i raketten er at prosjektgruppen besøker de respektive styrene for en nærmere presentasjon før det fireårige prosjektet kjøres i gang når Nordre Follo er en realitet fra nyttår.

Artikkeltags