Ivar (54) anker sykkelboten fra Mosseveien opp til Høyesterett

I tingretten ble Ivar Grøneng frikjent, i lagmannsretten dømt for å ha hindret trafikken da han syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien høsten 2018.