Gå til sidens hovedinnhold

Ja til forgubbing!

Det kan virke litt merkelig at når menneskene endelig har klart å øke levealderen, så fremstilles eldrebølgen eller forgubbingen som et problem – nå også i Nordre Follo.

Men vi må innse at tidene har forandret seg. I gamle dager var barnedødeligheten høy. Mange ble revet bort av sykdommer som i dag er ufarlige eller er utryddet. Det å føde var risikosport; mange mødre døde i barselseng. De som overlevde, måtte lage så mye smått som de overhodet var i stand til. Ikke minst trengte vi nok gutter og menn til å slå hovedfienden.

Nå er det helt andre tider. Verden – også Norge – er overbefolket. Utviklingen gjenspeiler seg også her i Nordre Follo. Derfor virker det litt bakvendt at noen klager på eldrebølgen og forgubbingen enda alt som heter skoler og barnehager er fulle (i parentes bemerket til tross for at vi ble lovet at fusjonen av Ski og Oppegård skulle gjøre kommunen mer robust). Og bør det være noe mål å proppe sammen flest mulig i vårkommune? Slike bestrebelser minner om Andeby, den gang byens ordfører var sur fordi byen hadde færre enn 10 000 innbyggere. Derfor ble den bare en prikk på kartet. Gåseby og Hønseby hadde derimot passert 10 000 og var avmerket med røde stjerner.

Forgubbingen bør ikke fremstilles som en belastning. Mange eldre gjør en kjempeinnsats i samfunnet, både betalt og ubetalt. De passer barnebarn så de voksne barna kan jobbe. De fortsette å jobbe selv. De passer syke samboere og avlaster dyrekjøpte sykehusplasser. Mange er levende historiebøker. Mest kjent i Norge er kanskje Gunnar Sønsteby, men også mange holocaustoverlevende fortjener å nevnes. Det ville ha vært et smertelig tap for historien om disse menneskene hadde lagt inn årene på 67-årsdagen. Også musikkscenen hadde vært vesentlig fattigere på den måten – enten man foretrekker Arve Tellefsen, Mick Jagger eller Wade Mainer (som i 2008 holdt en konsertopptreden for å feire 101-årsdagen). Dette er bare noen få eksempler på at eldrebølgen er en kjempemessig ressurs. Den blir enda større med en bedre helsepolitikk, hvor vi allerede er kommet langt bl.a. ved at langt færre røyker.

På den måten kan vi se for oss et Norge – og Follo – som kryr av spreke gamlinger!

Kommentarer til denne saken