Jeg håper vi fra Oppegård uansett partitilhørighet, kan holde et godt trykk fremover

PÅ TALERSTOLEN: Her har hun stått mange ganger, BentheAustad Biltvedt. Nylig talte hun i det siste kommunestyremøtet i Oppegård, før det nå blir Nordre Follo.

PÅ TALERSTOLEN: Her har hun stått mange ganger, BentheAustad Biltvedt. Nylig talte hun i det siste kommunestyremøtet i Oppegård, før det nå blir Nordre Follo. Foto:

Av

Høyres Benthe Austad Biltvedt reflekterer i dette leserbrevet litt rundt at siste kommunestyremøte i Oppegård er avviklet.

DEL

MeningerNylig var siste kommunestyremøte og det siste i Oppegård kommunes historie. Det fikk meg til å se noen år tilbake – for det er lov til det, på en dag som dette. Til året 1915 da Oppegård ble egen kommune. Før det var Oppegård en del av Nesodden herred. Det besto av hovedsognet Nesodden og annekssognet Oppegård i Nesodden prestegjeld. Kommunene eller herredene som det het den gang, var basert på prestegjeld. Det ble holdt egne møter i Oppegård for å behandle Oppegård-saker. Det var egne valg i hvert sogn – til og med til forskjellig tid.

Gjennom flere år hadde det vært arbeidet for å skille Oppegård ut fra Nesodden herred uten at det hadde ført frem. I 1914 ble det sendt et nytt andragende som det het den gang, med en detaljert begrunnelse for at Oppegård burde bli egen kommune.

I et oppsummerende avsnitt het det: «Som kommunikasjonsforholdene og næringsveiene i vor tid har utviklet seg, er de 2 sogns interesser etter hvert blitt ganske forskjellige. Det er – betegnende nok – nu ikke anden fellesinteresse hos de 2 sogn enn den at komme fra hinannen». Den gangen gikk saken igjennom. Fra 1. juli 1915 var Oppegård egen kommune.

Over 100 år er gått og vi som folkevalgte har vedtatt å slå sammen to veldrevne kommuner Ski og Oppegård, til Nordre Follo kommune fra 01.01.2020 med mål om å være en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både lokalt og nasjonalt, være en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne ansatte, skal gi et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og ha en bærekraftig økonomi. Store ord og mye å ta fatt i.

Med på denne veien har vi som er valgt inn i kommunestyret og i utvalgene i Nordre Follo med oss en ryddig og oversiktlig status over de viktigste Oppegård sakene vedlagt i dokumentene til det siste kommunestyremøtet 16. desember 2019 i kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. Tusen takk til administrasjonen for denne gode statusrapporten. Her kan nevnes mange gode saker; som etablering av fontenehus, at arbeidet med mestrings- og trygghetsteknologi fortsetter, Kolbotn omsorgsboliger er snart ferdig og valgt til «Årets Norske Helsebygg», ny kommuneplan er vedtatt, områderegulering av Oppegård lokalsenter er igangsatt, utviklingen av Kolbotn sentrum fortsetter, det er åpnet nye sykkelhotell på Rosenholm og Kolbotn stasjon, område-regulering for Sofiemyr idrettspark er vedtatt, Newton-rom er åpnet, Oppegård-skolene har jevnt over gode resultater på nasjonale prøver, en rammeplan for SFO er igangsatt og skal sørge for et innholdsrikt tilbud til barn i SFO-tiden, nye Kolbotn skole er under arbeid, Fram skole er i siste del av forprosjektfasen og for Greverud skole arbeides det med en mulighetsstudie. Jeg håper vi fra Oppegård uansett partitilhørighet, kan holde et godt trykk fremover på mye av det som nevnes.

Til sist vil jeg få takke vår utmerkede ordfører for hans alltid godt strukturerte ledelse av alle kommunestyremøtene. Uten en stram regi fra han hadde vi måttet sitte til langt på natt.

Benthe Austad Biltvedt (Høyre), Oppegård

Tusen takk.

Benthe Austad Biltvedt (Høyre), Oppegård

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags